משרדים

מגדלי התאומים ברמת גן – שני מגדלים יוקרתיים לעסקים הכוללים 60,000 מ”ר של משרדים, מסחר וחניונים

eBrand - ניהול מוניטין לאנשי ציבור